Sagsnummer 10-2611

Blodprop som følge af manglende forebyggende behandling

19-06-2011

En 19-årig kvinde blev behandlet på skadestuen for et brud på venstre fodled. Hun fik anlagt en gipsskinne og fik tid til operation den følgende dag. Ved operationen blev bruddet fikseret med skruer. 3 uger efter operationen blev hun via vagtlægen indlagt akut på mistanke om en blodprop i lungen. Ved indlæggelsen var hun bleg, havde åndenød og konstant trykkende smerter i brystet. Under indlæggelsen blev hun pludselig utilpas, fik kraftige brystsmerter og besvimede. Hun fik konstateret en blodprop i lungen udløst af operationen i anklen og blev sat i blodpropopløsende medicinsk behandling. Samtidig blev hun sat i blodfortyndende forebyggende behandling for at beskytte hende mod nye blodpropper. 

Hun fik som følge af lungeblodproppen varigt halveret sin lungefunktion. Vi anerkendte skaden med henvisning til specialistreglen, idet en erfaren specialist inden en så omfattende operation ville have sat patienten i blodpropforebyggende behandling. Endvidere ville specialisten inden operationen have udspurgt hende om eventuelle familiære dispositioner til at danne blodpropper. I den aktuelle sag ville lægen have fået oplyst, at patienten havde en arvelig genmutation, der øgede risikoen for blodpropper, ligesom hun var p-pillebruger, hvilket yderligere øger blodpropsrisikoen. Disse to oplysninger ville have ført til udvidet blodpropforebyggende behandling, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville have været undgået. 

Skaden udløste godtgørelse for varigt mén og svie og smerte.

Afgørelsesdato: 28. november 2010