Sagsnummer 10-3299

Mistet fradrag berettigede ikke til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

11-07-2011

En 53-årig kvinde blev påført en erstatningsberettigende skade i forbindelse med en operation. 

Det fremgik af oplysningerne, at patienten havde modtaget fuld løn under sit sygdomsforløb. Hun anførte dog, at hun havde mistet et månedligt fradrag som dagplejemor som følge af den forlængede sygeperiode. 

I praksis ydes der ikke erstatning for tab lidt som følge af særlige skatte- og fradragsordninger, der beror på den enkeltes arbejdsform. Fradragsordningen som dagplejemor beror desuden på, at der er slid på eget hjem og udgifter til legetøj m.v. Patienten havde ikke haft dette slid eller disse udgifter i den forlængede sygeperiode.

Patienterstatningen afviste derfor at yde erstatning for det mistede fradrag.

Afgørelsesdato: 25. februar 2011