Sagsnummer 08-1638

Flere skadevoldere - motoransvarsforsikring

23-02-2011

En 42-årig kvinde var involveret i et færdselsuheld og pådrog sig i den forbindelse et bækkenbrud, som blev sat sammen med skruer og skinner. 1 år senere fjernede man det indsatte materiale, og der opstod i den forbindelse en lammelse af foden, en såkaldt dropfod. Denne skade blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Patienterstatningen vurderede, at det varige mén som følge af skaden udgjorde 15 %. Der var dog allerede udbetalt en méngodtgørelse svarende til en méngrad på 20 % fra den ansvarlige motoransvarsforsikring, som bl.a. dækkede dropfoden. Patienten var derfor ikke berettiget til yderligere méngodtgørelse for patientskaden. 

Sagen viser, at der ikke kan ydes erstatning for samme skade 2 gange. Erstatning efter patienterstatningsordningen går forud for erstatning fra en ansvarsforsikring. Dette følger af dommen U 2002.1513 H. Da motoransvarsforsikringsselskabet havde udbetalt méngodtgørelse for følgerne efter patientskaden, havde selskabet mulighed for at søge regres for de 15 % mén.

Afgørelsesdato: 25. august 2009