Sagsnummer 09-5918

Fejludlevering af medicin på apotek ikke omfattet af loven

23-02-2011

En 13-årig dreng fik udleveret et forkert lægemiddel på et apotek. Patienterstatningen afviste at behandle sagen efter reglerne om behandlingsskader, da apoteker ikke er omfattet af disse regler, jf. KEL § 19, stk. 1.  

Der kunne heller ikke ydes erstatning efter lægemiddelskadereglerne, da skade opstået som følge af fejl eller forsømmelse i udlevering af et lægemiddel, ikke er at betragte som en lægemiddelskade, jf. KEL § 42, nr. 2.

Afgørelsesdato: 27. november 2009