Sagsnummer 09-1058

Besøgendes fald på sygehus ikke dækket

22-02-2011

En kvinde skulle som pårørende besøge en patient på et sygehus. Da kvinden var på vej ind gennem indgangsdøren, fik hun foden i klemme i døren, hvorved hun faldt og tog fra med venstre hånd. Ved en efterfølgende undersøgelse viste det sig, at hun havde brækket håndleddet. KEL § 21, stk. 2, omfatter kun ulykkestilfælde, der overgår patienter, dvs. hvor den pågældende opholder sig på sygehuset med henblik på undersøgelse, behandling eller lignende. Da kvinden opholdt sig på sygehuset for at besøge en pårørende, var hun ikke omfattet af KEL § 21, stk. 2. Sagen blev derfor afvist. Som sagen viser, er det kun patienter, der kan få erstatning efter loven. I de tilfælde, hvor man f.eks. som besøgende kommer til skade på et sygehus, skal erstatningskravet rejses direkte over for sygehuset efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Afgørelsesdato: 10. januar 2010