Sagsnummer 09-3431

Behandling udført af ambulancereddere

23-02-2011

En 34-årig kvinde blev tilset af ambulancereddere og en læge fra en medsendt akutlægebil, da hun var blevet væltet omkuld af en hest og var landet på lænden. Der blev ikke fundet tegn til skade, så kvinden fik besked på at tage den med ro og henvende sig til egen læge, hvis der skulle opstå problemer. Det viste sig senere, at kvinden havde pådraget sig et brud i lænden.

Patienterstatningen vurderede, at lægen burde have sørget for, at kvinden var blevet bragt til nærmere undersøgelse på skadestuen, hvorved man med overvejende sandsynlighed ville have diagnosticeret bruddet og behandlet dette. Den del af sagen, der vedrørte behandlingen udført af akutlægebilen, blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angik den del af behandlingen, der blev udført af ambulanceredderne, lagde Patienterstatningen vægt på, at der havde været en læge til stede på ulykkesstedet, og at reddernes behandling i sådanne tilfælde sker efter lægens anvisninger og på lægens ansvar. Patienterstatningen vurderede derfor, at det var korrekt, at redderne havde fulgt lægens anvisninger, da denne vurderede, at det ikke var nødvendigt at indlægge patienten.

Sagen illustrerer, hvilke krav der stilles til ambulancereddere, når der er en læge til stede.

Afgørelsesdato: 26. oktober 2009