Sagsnummer 10-2713

Injektioner med binyrebarkhormon uden patientens viden og samtykke

24-08-2011

En 47-årig kvinde med mangeårig eksem blev igennem årene fra 2002 til 2010 behandlet med akupunktur hos en privatpraktiserende læge. Patienten havde siden 1990 været i behandling for knogleskørhed (osteoporose). Knogleskanninger i 2004, 2007 og 2010 havde vist stabilt indhold af knoglemineral.

En tv-udsendelse i april 2010 rejste mistanke om, at lægen havde givet indsprøjtninger med Diprospan (binyrebarkhormon) uden sine patienters viden og samtykke. Patienten søgte herefter erstatning med den begrundelse, at lægen havde givet hende indsprøjtninger med binyrebarkhormon under foregivende af at give akupunktur. Lægen gjorde gældende, at han havde givet hende akupunktur og aldrig indsprøjtninger.

Lægen havde destrueret alle patientjournaler. Patienterstatningen havde derfor ikke mulighed for at konstatere, hvilken behandling patienten havde fået, og hvordan lægen havde brugt de større mængder af Diprospan, som han havde købt.

Vi skulle derfor vurdere, om der var noget i patientens helbredstilstand, der tydede på, at hun var blevet påført en skade som følge af eventuel behandling med binyrebarkhormon.

Vi vurderede, at patienten ikke var blevet påført skader, som kunne føres tilbage til behandling med binyrebarkhormon. Vi lagde vægt på, at knogleskanningerne fra 2004 til 2010 viste et stabilt indhold af knoglemineral. Der havde således ikke været tab af knoglemineral i den periode, hvor patienten havde været behandlet hos lægen.

Krænkelse af patientens selvbestemmelsesret ved at en læge foretager behandling uden patientens informerede samtykke er ikke i sig selv erstatningsberettigende efter patientforsikringsreglerne.   

Patienten var derfor ikke berettiget til erstatning

Afgørelsesdato: 12. maj 2011