Sagsnummer 09-0343

Skade på tandprotese er en tingsskade

10-05-2010

Efter en operation opdagede en patient, at en delprotese i undermunden var blevet beskadiget. Patienten var af den opfattelse, at beskadigelsen var sket i forbindelse med anlæggelsen af bedøvelsen.

Efter patienterstatningsordningen ydes der kun erstatning for personskade, ikke for tingsskade. Da skade på en tandprotese betragtes som en tingsskade, opfyldte skaden ikke grundbetingelserne i KEL § 19, stk. 1. Sagen blev derfor afvist.

Ved tandskader afhænger erstatningsspørgsmålet af, om der er sket beskadigelse af patientens egne tænder eller beskadigelse af en protese. Skade på tænder og fastsiddende implantater m.v. betragtes som personskade, hvorimod skade på aftagelige proteser m.v. betragtes som tingsskade. Det afgørende for, om der kan ydes erstatning, er således, om den beskadigede del normalt er fastsiddende eller aftagelig.

Afgørelsesdato: 30. april 2009