Sagsnummer 07-5688

Nyresvigt efter kemoterapi

05-05-2010

En 55-årig kvinde med hastigt udviklende kræft i æggestokkene blev behandlet med kemoterapi. Som bivirkning til medicineringen udviklede kvinden nyresvigt med behov for dialysebehandling. Denne bivirkning måtte kvinden tåle uden at få erstatning efter lægemiddelskadereglerne (KEL § 43), da der var tale om en særdeles alvorlig grundsygdom, der ubehandlet var 100 % dødelig. Selv med behandling var der ikke udsigt til helbredelse.

Afgørelsen blev tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet.

Afgørelsen viser, at der efter lægemiddelskadereglerne kun ydes erstatning, hvis lægemiddelskaden er alvorlig set i forhold til patientens grundsygdom. I tilfælde som det aktuelle, hvor der er tale om en sygdom, der ubehandlet er dødelig, må patienten tåle selv meget alvorlige skader uden at få erstatning.

Afgørelsesdato: 27. august 2008