Sagsnummer 08-1059

Ikke erstatning for udgifter til indskud i lejlighed

06-05-2010

Som følge af en behandlingsskade måtte patienten flytte fra sin lejlighed og til en ejendom med elevator. Patienten rejste i den forbindelse krav om erstatning for udgifterne til indskud i den nye lejlighed.

Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke kunne anses for at have lidt et økonomisk tab som følge af indskuddet, da dette ville blive tilbagebetalt ved senere fraflytning fra lejligheden. Patienterstatningen afslog derfor at erstatte udgifterne.

Afgørelsesdato: 6. oktober 2009