Sagsnummer 04-0319

Ikke erstatning for udgifter til indkøb af invalidebil

06-05-2010

En patient rejste krav om erstatning for udgifter til indkøb af en invalidebil som følge af en anerkendt behandlingsskade. Patienten havde opnået delvis finansiering af bilen gennem kommunen, således at patienten selv betalte for bilen, mens kommunen dækkede udgifterne til specialindretning af bilen i form af automatgear m.v.

Patienterstatningen vurderede, at udgifter til indkøb af invalidebil ikke falder ind under de udgifter, der er hjemmel til at erstatte efter EAL § 1.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Sagen blev herefter indbragt for byretten, som stadfæstede, at udgifterne til indkøb af invalidebil ikke kunne erstattes efter EAL § 1.

Østre Landsret har i en lignende sag (FED 2008.29 Ø) fundet, at udgifter til indretning af en bil kunne erstattes efter EAL § 1. I den konkrete sag blev udgifterne til selve indkøbet af bilen heller ikke erstattet. Ovenstående sag stemmer med denne praksis.

Afgørelsesdato: 12. september 2005