Sagsnummer 07-5302

Ikke erstatning for udgifter til holistisk behandling

09-05-2010

En patient rejste krav om erstatning for udgifter til holistisk behandling.

Kravet blev afvist, da der var tale om alternativ behandling uden fornøden lægelig dokumentation for varig helbredende effekt. Det ændrede ikke herpå, at behandlingen var udført af en læge.

Afgørelsen viser, at der i praksis kun ydes erstatning for udgifter til behandlingsformer, der generelt er anerkendt for at have en lægeligt dokumenteret effekt. Herudover er det en betingelse, at den pågældende behandling er lægeligt indiceret, hvorved forstås, at behandlingen skal være nødvendig, for at patienten kan opnå den størst mulige helbredelse af skadens følger. Hvis patienten ikke er blevet henvist til behandlingen af en læge, kræves det normalt, at det er en læge, der udfører behandlingen.

Afgørelsesdato: 1. september 2009