Sagsnummer 06-4112

Genoptagelse afvist, da dødsfald ikke var en følge af skaden

06-05-2010

En 86-årig mand blev tilkendt erstatning som følge af forsinket diagnosticering af hans tyktarmskræft. Patienten afgik senere ved døden, og de pårørende bad herefter Patienterstatningen om at genoptage sagen med henblik på erstatning for dødsfaldet.

Det fremgik imidlertid af dødsattesten, at den umiddelbare dødsårsag var respirationsstop som følge af vejrtrækningsbesvær, og at den tilgrundliggende dødsårsag var liggesår. Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at det ikke med overvejende sandsynlighed var den anerkendte behandlingsforsinkelse, der var årsagen til dødsfaldet, men derimod et liggesår udviklet uafhængig af forsinkelsen. Patienterstatningen afslog derfor at genoptage sagen. Afgørelsen blev efterfølgende tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 21. januar 2009