Sagsnummer 05-3333

Forsørgertab til andre end ægtefælle eller mindreårige børn

09-05-2010

En 75-årig kvinde døde i 2005 i forbindelse med fjernelse af nyresten. Hun efterlod sig ikke mand eller mindreårige børn, men en søn på 41 år.

Efter det oplyste havde de altid boet sammen. De dokumenterede, at de i hvert fald havde boet på samme adresse siden 1995, hvor de kom til Danmark. Der boede ikke andre på adressen. I årene før moderens død modtog de begge pension mellem 107.000 og 150.000 kr. om året.

Det blev konkret vurderet, at sønnen var berettiget til forsørgertabserstatning efter EAL § 12 samt overgangsbeløb efter EAL § 14a.

Der blev lagt vægt på samlivets varighed og på efterladtes meget beskedne indtægt, som sandsynliggjorde, at han i et vist omfang havde modtaget forsørgelse fra sin mor. Forsørgertabserstatningen blev opgjort efter et skøn.

Sagen er et sjældent eksempel på udbetaling af forsørgertabserstatning og overgangsbeløb til andre end ægtefælle/samlever og mindreårige børn.

Afgørelsesdato: 15. marts 2007