Sagsnummer 06-4724

Erstatning for leje af kørestol

06-05-2010

På grund af problemer med heling af et brud på benet fik en patient behov for at anvende kørestol i en midlertidig periode. Sygehuset havde ikke mulighed for at stille en kørestol til rådighed, og kommunen gav afslag på hjælp. Da der kun var tale om et midlertidigt behov, fik patienten også afslag fra det lokale handicapcenter.

Patienten lejede herefter selv en kørestol og rejste krav om erstatning for udgifterne hertil.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingsskaden var medvirkende årsag til, at patienten havde haft behov for at anvende kørestol. Patienterstatningen fandt desuden, at udgifterne kunne erstattes efter EAL § 1. Patienten blev derfor tilkendt en skønsmæssigt fastsat erstatning for den del af udgifterne, der måtte tilskrives den anerkendte skade.

Afgørelsesdato: 7. marts 2008