Sagsnummer 10-4431

Bloddonorskade under lovens tidligere undergrænse

16-12-2010

En 32-årig kvindelig donor blev svimmel og utilpas under en blodaftapning på et sygehus. Herefter standsede man tapningen. Dagen efter havde kvinden føleforstyrrelser i form af sovende og strammende fornemmelser i armen, hvor tapningen var sket. Der var desuden opstået en blodansamling på størrelse med en femkrone. Kvinden blev behandlet med ultralyd, og efter fire behandlinger var generne forsvundet.

Bloddonorerne i Danmark erstattede en mindre udgift til transport til behandling, og herudover tilkendte Patienterstatningen 400 kr. i godtgørelse for svie og smerte for generne under behandlingen.

Lovens tidligere undergrænse for behandlingsskader på 10.000 kr. gjaldt ikke for donorer. Dette skyldes et ønske fra lovgivers side om at tilgodese donorer, der udfører en samfundsnyttig indsats. Egetbidraget, der blev indført pr. 1. juli 2018, gælder heller ikke for donorer.

For lignende sager se 09-2609 og 00-0899.

Afgørelsesdato: 31. august 2010