Sagsnummer 00-0899

Undersøgelse forud for nyretransplantation

09-06-2009

En 33-årig mand, der havde tilbudt sig som frivillig nyredonor, gennemgik et forundersøgel­sesforløb og herunder en arteriografi (røntgenundersøgelse af blodåre ved hjælp af kontrast­stof). Under arteriografien fik han pludselig smerter i højre lyske, hvor kateteret var ført ind.

Man foretog derfor en akut scanning, hvorved man konstaterede, at han havde udviklet en blodansamling på ca. 500 ml. Man overførte ham derefter til karkirurgisk afdeling, hvor man alene observerede og ikke fandt grundlag for at behandle ham.

Patienterstatningen fandt, at den frivillige nyredonor var berettiget til erstatning efter PFL § 1, stk. 2, jfr. § 4, stk. 1, idet han var blevet påført blodansamlingen i forbindelse med den fore­tagne arteriografi, der var en del af transplantationsprogrammet med henblik på donation af en nyre. Han fik derfor erstatning, selvom denne ikke oversteg lovens daværende undergrænse på 10.000 kr.

Patienterstatningsordningen yder en udvidet dækning af skader, der rammer organ- og bloddono­rer. Den udvidede dækning består i, at der ydes erstatning for enhver skade i forbindelse med indgrebet, at beviskravene er lempet, og at lovens tidligere undergrænser ikke gælder. Be­grundelsen for donorernes særstatus er, at personer, der frivilligt underkaster sig et vist ind­greb for at hjælpe andre, bør holdes skadesløse for alle skader i forbindelse med indgrebet. Egetbidraget, der blev indført pr. 1. juli 2018, gælder heller ikke for donorer.

For lignede sager se 09-2609 og 10-4431.

Afgørelsesdato: 28. august 2000