Sagsnummer 04-1266

Erhvervsevnetab til patient med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet

16-08-2010

En 40-årig mand pådrog sig et brud i højre underben. Som følge af bruddet udviklede han slidgigt i knæet og fik indsat en knæprotese. I forløbet efter proteseoperationen opstod der svær infektion, og man måtte foretage amputation af benet. Infektionen og følgerne heraf blev anerkendt som en behandlingsskade. Efter skaderne måtte patienten ophøre med at arbejde og blev tilkendt førtidspension.

Patienterstatningen vurderede, at patientens erhvervsevne i forvejen var betydeligt nedsat inden behandlingsskadens indtræden, blandt andet på grund af en tidligere arbejdsskade og hans øvrige helbredsmæssige og sociale forhold. Hertil kom, at patienten i hele sit voksenliv kun havde haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Det fremgik således af akterne, at patienten gennem de seneste 20 år før behandlingsskadens indtræden højst havde arbejdet i sammenlagt 3-4 år, og at han stort set ikke havde arbejdet de seneste 8 år før skaden.

Patienterstatningen vurderede, at patientens resterhvervsevne var nedsat med ca. halvdelen som følge af behandlingsskaden. Årslønnen blev skønsmæssigt fastsat til 50.000 kr. Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsen stemmer overens med dommen U 2009.2141 H, hvor skadelidte ikke havde været i arbejde de sidste 13 år forud for skaden. Erstatningen for erhvervsevnetab blev derfor beregnet på baggrund af en skønsmæssigt fastsat årsløn.

Afgørelsesdato: 26. juni 2008