Sagsnummer 08-4547

Skade i forbindelse med behandling i ambulance

30-11-2009

En 62-årig mand fik brystsmerter ved træning i et fitnesscenter, hvorfor der blev tilkaldt en ambulance. Ambulancepersonalet havde mistanke om, at patienten havde en blodprop i hjertet, og derfor blev der på vej til sygehuset iværksat medicinsk behandling. Ved en fejl gav man patienten 10 mg Adrenalin, der er et hjertestimulerende og karsammentrækkende middel, i stedet for 10.000 IE Heparin, som opløser blodpropper.

Patienten fik umiddelbart efter hjertestop, der blev behandlet medicinsk. På sygehuset opnåede man stabil hjerterytme, og patienten gennemgik et længere behandlingsforløb med blandt andet organsvigt og nedsat hjertepumpefunktion.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at hjertestoppet var opstået som følge af fejlbehandlingen i ambulancen. Der blev ved vurderingen lagt vægt på, at patienten havde en mindre alvorlig hjertesygdom (1-karssygdom), hvor behandlingsforløbet uden den indtrådte skade med overvejende sandsynlighed havde været ukompliceret.

Skaden blev derfor anerkendt efter klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1.

Sagen er et eksempel på, at skader opstået som følge af behandling, der er foregået i en ambulance, også er omfattet af lovens dækningsområde.

Afgørelsesdato: 7. april 2009