Sagsnummer 08-3774

Blodprop i hjernen efter p-piller

20-11-2009

To måneder efter at en kvinde på 29 år begyndte af bruge p-piller fik hun akut venstresidig hovedpine og lysskyhed.

Hun blev indlagt på en neurokirurgisk afdeling, hvor man foretog en CT-skanning. Skanningen viste ikke noget unormalt, og hun blev udskrevet med migrænemedicin. Få dage efter blev kvinden tilset af en vagtlæge, da hun fortsat havde mange smerter. Hun fik Ketogan, der havde en god effekt på smerterne.

En uges tid efter blev hun igen set hos egen læge, der igen henviste hende til neurologisk afdeling på grund af de vedvarende smerter. Man foretog en MR-skanning som viste, at hun havde haft en blodprop i hjernen. Patienten blev sat i behandling.

Kvinden anmeldte skaden til Patienterstatningen, fordi hun mente, at blodproppen skyldtes brugen af p-piller, og fordi hun fortsat led af hovedpine og træthed.

Patienterstatningen vurderede, at det var overvejende sandsynligt, at blodproppen i hjernen skyldtes brugen af p-pillen. Det er Patienterstatningens vurdering, at blodpropper som følge af p-piller er en kendt, men sjælden bivirkning, som overstiger, hvad patienten bør tåle.

Afgørelsesdato: 14. juli 2009