Sagsnummer 96-1879

Tandkødsgener efter medicinsk behandling

11-08-2009

En 25-årig kvinde havde som følge af kronisk nyrebetændelse fået ophævet nyrefunktion og var blevet nyretransplanteret. Hun blev herefter sat i livsvarig behandling med Sandimmun Neoral med henblik på forebyggelse af, at den implanterede nyre skulle blive afstødt.

Patienten anmeldte sagen til Patienterstatningen, fordi den medicinske behandling fik tandkødet til at vokse, hvilket løbende ville nødvendiggøre operativt indgreb. Samtidig blødte tandkødet ofte, ligesom det var ømt og hævet.

Patienterstatningen vurderede, at skaden ikke var tilstrækkeligt alvorlig til anerkendelse efter LMSL. Begrundelsen herfor var, at den medicinske behandling var nødvendig for at forebygge, at den implanterede nyre blev afstødt. Sagen blev således afvist efter § LMSL 6 (KEL § 43).

Afgørelsesdato: 27. februar 1997