Sagsnummer 08-1419

Svær hjerneskade - 120 % mén

13-08-2009

En 25-årig kvinde fik fjernet mandlerne på grund af kronisk betændelse. En uge senere udviklede kvinden lungesymptomer og feber og blev sat i antibiotisk behandling, men trods denne behandling udviklede hun lungebylder. Kort tid efter opstod der respirations- og hjertestop med umiddelbart vellykket genoplivning, men kvinden blev hjernemæssigt skadet i ganske betragtelig grad.

Patienterstatningen vurderede, at lungebylder medførende anoksisk hjerneskade udgjorde en såvel sjælden som alvorlig skade i forbindelse med operativ fjernelse af mandlerne. Sagen blev derfor anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Patienterstatningen fastsatte herefter det varige mén som følge af patientskaden til en méngrad på 120 %, svarende til den maksimale godtgørelse for varigt mén.

Der blev ved fastsættelsen af méngraden lagt vægt på, at patienten var blevet anoksisk hjerneskadet, herunder havde fået spastisk tetraplegi og omfattende kognitive skader uden sikker kontakt. Som følge af hjerneskaden var patienten nu svært plejekrævende og afhængig af assistance.

Sagen er et eksempel på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel giver mulighed for, at der kan fastsættes en méngrad højere end 100 % i de tilfælde, hvor der er tale om særligt omfattende varige skadesfølger.

Afgørelsesdato: 8. april 2008