Sagsnummer 99-0174

Misdannelse pga. moders antiepileptiske behandling under graviditet

11-08-2009

En 29-årig kvinde var under sin graviditet i behandling med præparatet Deprakine mod epilepsi.

Ved fødslen i februar 1997 konstaterede man, at barnet havde pådraget sig misdannelser i kraniet, mongolfold, en deform højre arm og hånd samt bagudstilling af begge fødder. Endelig udmundede barnets urinrør på undersiden af penis.

Barnet blev opereret i maj 1997, hvor der blev foretaget rekonstruktion af kraniet samt amputation af en finger. Under reoperation i juni 1998 foretoges kranieplastik.

Patienterstatningen vurderede ved sin afgørelse, at barnets misdannelser med overve­jende sandsynlighed var en følge af moderens anvendelse af Deprakine under gravidite­ten.

Patienterstatningen lagde vægt på, at misdannelser efter moderens behandling med De­prakine var en yderst sjælden og meget alvorlig bivirkning til behandlingen med Depra­kine, hvorfor sagen blev anerkendt.

Afgørelsesdato: 9. maj 2001