Sagsnummer 06-3031

Manglende prøvesvar fra Statens Serum Institut

13-08-2009

En nyfødt pige fik foretaget en såkaldt PKU-undersøgelse, og prøven blev sendt ind til Statens Serum Institut. Knap 3 måneder senere blev pigen set hos egen læge, da hun var dårlig. Man konstaterede da, at Statens Serum Institut ved en fejl ikke havde givet besked om, at PKU-undersøgelsen havde vist tegn til en stofskiftesygdom. Pigen blev herefter sat i medicinsk behandling. I anmeldelsen til Patienterstatningen anførte forældrene, at pigen muligvis ville få varige mén som følge af den sene iværksættelse af behandling af stofskiftesygdommen.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at skaden var sket på Statens Serum Institut, som ikke er omfattet af loven.

Problemet i sager som denne er, at der ikke gives besked om svaret på en PKU-undersøgelse, medmindre der er tegn til sygdom. Den læge, der foretager undersøgelsen, skal blot holde øje med, om der modtages en bekræftelse på, at Statens Serum Institut har modtaget prøven. Derimod gælder der ingen retningslinjer om, at lægen skal sørge for at rykke for svar, da dette normalt sendes, hvis der er tegn til sygdom. I den aktuelle sag var svaret dog ved en fejl ikke blevet sendt til lægen, hvilket forsinkede den nødvendige medicinske behandling af pigens stofskiftesygdom. Da fejlen var opstået på Statens Serum Institut, som ikke er omfattet af loven, var der ikke mulighed for at yde erstatning.

Afgørelsesdato: 28. december 2006