Sagsnummer 01-0907

Levertumor pga. af p-piller

10-08-2009

I 1997 begyndte en 15-årig pige at tage p-piller af mærket Gynera. Efter langvarige smertetilfælde, blev hun i april 2000 henvist til et sygehus, da der var mistanke om, at hun havde galdesten. Der blev taget ultralyd, som viste et element uden for leveren.

Herefter tog man en biopsi og foretog en CT-scanning, som viste, at der var tale om en levertumor. Man fandt imidlertid ikke, at der umiddelbart var indikation for operation. Hun fortsatte dog med at have mange smerter, og i november 2000 blev det besluttet, at hun skulle opereres. Hun blev indlagt i februar 2001, og der blev foretaget en operativ fjernelse af tumoren.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter LMSL § 6 (KEL § 43). Der blev lagt vægt på, at der var årsagssammenhæng mellem den opståede levertumor og indtagelsen af p-piller, samt at levertumoren var en meget sjælden og alvorlig bivirkning, der oversteg, hvad pigen burde tåle i forbindelse med indtagelse af p-piller.

Afgørelsesdato: 31. januar 2002