Sagsnummer 07-4797

Ingen méngodtgørelse, når generne kan afhjælpes

13-08-2009

En 9-årig pige blev undersøgt i skadestuen efter et slag mod næsen. Det viste sig senere, at der var opstået en mindre skævhed i næsen, hvilket ikke blev diagnosticeret på skadestuen. Skævheden kan først opereres, når pigen er udvokset, da man ikke opererer næseskillevægge hos børn på grund af risikoen for at ødelægge næseskillevæggens vækstzoner.

Patienterstatningen fandt, at pigen med overvejende sandsynlighed ikke vil få et varigt mén på mindst 5 %, når hun som voksen kan blive opereret for skævheden i næsen. Der kunne derfor ikke ydes godtgørelse for varigt mén.

Denne afgørelse viser, at der gælder en tabsbegrænsningspligt, således at der ikke ydes godtgørelse for varigt mén, hvis generne kan afhjælpes ved et relativt beskedent operativt indgreb, der har god effekt og ikke er forbundet med de store risici.

For lignende sager se 05-0004 og 11-3431.

Afgørelsesdato: 19. november 2008