Sagsnummer 00-2556

Hjerteklapfejl pga. behandling for overvægt

10-08-2009

Den 4. februar 1997 blev en 44-årig kvinde sat i behandling med Isomeride på grund af overvægt. Den 27. februar 1997 opsøgte hun sin egen læge på grund af influenzasymptomer, og Isomeride-behandlingen blev midlertidigt afbrudt. Efterfølgende påbegyndte hun atter behandlingen i perioder frem til september 1997, hvor hun opsøgte sin læge på grund af vejrtrækningsbesvær. Patienten gennemgik herefter et undersøgelsesprogram, hvor det blev konstateret, at mitralklappen var svært insufficient. I april 1998 fik hun indsat en mekanisk klap.

Ved sagens vurdering lagde Patienterstatningen vægt på, at skaden på patientens mitralklap med overvejende sandsynlighed var en følge af egenskaber ved lægemidlet Isomeride. Skaden fandtes at være en alvorlig og meget sjælden bivirkning til behandling med Isomeride, hvilket oversteg, hvad patienten med rimelighed måtte acceptere i forbindelse med behandling for overvægt. Skaden blev således anerkendt efter LMSL § 6 (KEL § 43).

Afgørelsesdato: 6. september 2001