Sagsnummer 99-0978

Hjerneblødning efter blodfortyndende behandling

11-08-2009

En 55-årig kvinde blev i november 1998 indlagt til observation for en blodprop i hjertet, idet hun to timer forinden pludselig havde fået brystsmerter med udstråling til hals og venstre arm.

Patienten blev samme dag sat i behandling med blodfortyndende medicin i form af Streptase og Magnyl, hvilket havde god effekt på tilstanden.

Dagen efter blev den blodfortyndende behandling suppleret med præparatet Fragmin med henblik på at forebygge dannelse af nye blodpropper, men kort efter blev patienten svimmel og fik hovedpine og synsforstyrrelser. En CT-scanning påviste en blodansam­ling i højre side af hjernen.

Ved ambulant kontrol i marts 1999 havde patienten fortsat udtalt synsbesvær, som i høj grad vanskeliggjorde daglige gøremål, ligesom hun ikke var i stand til at føre bil eller køre på cykel.

Sagen blev anerkendt, idet Patienterstatningen vurderede, at hjerneblød­ningen med overvejende sandsynlighed var forårsaget af Streptase-behandlingen, og at denne skade oversteg, hvad patienten med rimelighed burde acceptere set i forhold til grundsygdommen.

Afgørelsesdato: 30. september 1999