Sagsnummer 06-3882

Fjernelse af brystet - kunne have været bevaret

13-08-2009

En 41-årig kvinde fik konstateret brystkræft.

Man drøftede behandlingsmulighederne med patienten og enedes om at foretage brystbevarende operation samt fjernelse af lymfeknuderne i armhulen. Ved operation allerede den følgende dag ændrede man dog behandlingsvalg til fjernelse af hele brystet, idet patienten ønskede at minimere behovet for efterbehandling mest muligt. Patienten fik efterfølgende rekonstrueret brystet.

Patienterstatningen indhentede en speciallægeerklæring, hvoraf det fremgik, at en uventet besked om, at man har brystkræft, ofte udløser en krisereaktion med deraf følgende nedsat evne til at træffe relevante beslutninger. På baggrund heraf anbefales det ikke at foretage operation før en uge efter, at patienten er informeret om diagnosen.

Patienterstatningen fandt, at optimal behandling havde været, at man havde informeret om behandlingsmulighederne i form af brystbevarende operation eller fjernelse af hele brystet og havde givet patienten længere tid end et døgn til at træffe beslutning vedrørende behandlingsvalg. Under hensyn til, at brystbevarende operation udgør en mindre indgribende behandling, og at patienten kunne opnå den samme statistiske overlevelsesprognose som ved den mere indgribende behandling i form af fjernelse af hele brystet, fandt Patienterstatningen det overvejende sandsynligt, at patienten havde taget imod tilbuddet om brystbevarende operation, hvis hun havde haft mere end et døgns betænkningstid. Kvinden blev derfor tilkendt erstatning for fjernelse af brystet (06-3882).

Det forhold, at patienter ikke har modtaget fornøden information om en given behandling, udløser ikke automatisk erstatning. Som denne sag viser, indgår korrekt information om behandlingsmulighederne dog i specialiststandarden. Manglende information kan således i visse tilfælde medføre en erstatningsberettigende skade. Se også artiklen ”Den erstatningsmæssige betydning af patientens behandlingsvalg”, der er optrykt i Patienterstatningens årsberetning 1997, s. 86. Artiklen er også optrykt i Patienterstatningens praksissamling.

Afgørelsesdato: 13. marts 2007