Sagsnummer 99-2626

Blodprop pga. p-piller

11-08-2009

En 17-årig pige påbegyndte indtagelse af p-piller af mærket Mercilon i marts 1998. Kort efter begyndte hun at opleve perioder med øget hjertefrekvens og utilpashed.

Den 8. december 1998 opsøgte patienten lægevagten, idet hun havde fået åndenød og hjertebanken. Hun blev sat i behandling med antibiotika på havde mistanke om lungebetændelse.

Den 13. december 1998 kontaktede patientens forældre atter lægevagten, idet symptomerne ikke havde fortaget sig, men patienten blev henvist til at tage kontakt til egen læge dagen efter, såfremt symptomerne ikke var aftaget inden da.

Senere samme dag blev patienten imidlertid indlagt med hjertestop som følge af en blodprop i lungerne. Hun var på dette tidspunkt ukontaktbar og blev behandlet med hjertemassage og DT-stød. Patienten blev senere opereret med henblik på fjernelse af blodproppen. Hun havde imidlertid pådraget sig en svær hjerneskade og forblev ukontaktbar, ligesom der var indtruffet udbredte lammelser.

Patienterstatningen lagde til grund, at blodproppen var opstået som følge af behandlingen med p-piller. Sagen blev derfor anerkendt.

Afgørelsesdato: 30. maj 2000