For første gang nogensinde tildeler Patienterstatningen en godtgørelse for tort

Publiceret 18-04-2024

Patienten var udsat for en retsstridig krænkelse under en kosmetisk operation. Lægen besluttede sig under operationen for at udføre et langt mere omfattende indgreb, end patienten var informeret om og havde givet samtykke til.

Det er 15 år siden, at Højesteret udtalte, at Patienterstatningen har mulighed for at tildele en godtgørelse for tort.

Men først i marts 2024 tildelte Patienterstatningen en godtgørelse for tort til en patient i en meget usædvanlig sag. For det ligger normalt i sagens natur, at behandlingsstedets hensigt er at hjælpe patienten.

Ingen af sagens parter har anket afgørelsen.

Kvinden blev påført et stort unødvendigt ar

Sagen drejer sig om en kvinde, der på et privathospital blandt andet aftaler at få foretaget en kosmetisk operation af overskydende hud på maven. Undervejs beslutter kirurgen dog at skifte operationsteknik til Fleurs de Lis.

Det betød, at kvinden fik et stort lodret ar fra brystet og ned under buksekanten ud over det planlagte vandrette ar, som var mindre og sad så lavt, at det kunne skjules af trusser.

Allerede da kvinden vågnede op fra operationen, udtrykte hun ifølge journalen overraskelse. Hun var meget ked af det store uventede ar. Det blev hun ved med at give udtryk for. Ved efterfølgende samtaler sagde hun spontant, at hun ville have overvejet at lade være med at få operationen, hvis hun havde vidst, at hun ville få den type ar.

Hvorfor kunne man give en godtgørelse for tort i denne sag?

Patienterstatningen har vurderet, at der var tale om en retsstridig krænkelse af kvindens person. Der blev lagt vægt på følgende i afgørelsen:

  • Det var i strid med kravet om informeret samtykke i sundhedslovens § 15 at skifte operationsteknik uden forudgående samtykke.
  • Man kunne have ventet og tilbudt kvinden det nye indgreb efter opvågning. Hun blev altså frataget muligheden for selv at vælge. Patienterstatningens lægefaglige vurdering er, at det er en klar fejl. Der var tale om en kosmetisk behandling, hvor der ikke opstod komplikationer eller var indikation for anden akut behandling.
  • Der er tale om et uopretteligt indgreb. Kvinden har fået varigt mén i form af et stort lodret ar på maven.
  • På baggrund af journalen er det Patienterstatningens vurdering, at kvinden med overvejende sandsynlighed havde takket nej til at få foretaget en Fleurs de Lis-operation. Hun gav både ved opvågningen og ved efterfølgende samtaler udtryk for overraskelse, og at hun var ked af det store ar.

Normalt svært at løfte bevisbyrden for tort

Patienterstatningen tildeler hvert år mange millioner i erstatning til flere tusinde patienter. Men det er for erstatningsposter som fx varigt mén, erhvervsevnetab og svie og smerte.

Generelt er det meget svært at tildele en godtgørelse for tort i sager om erstatning til patienter. Når man ændrer strategi undervejs under en operation, sker det som regel, fordi der opstår noget akut, eller man opdager noget, der kræver akut handling og ikke kan vente på patientens samtykke. Det kan også være svært at løfte bevisbyrden for krænkelsen, fordi patienten efter al sandsynlighed ville have givet samtykke til det nye (og større) indgreb, hvis man på forhånd havde vidst, hvordan operationen ville udvikle sig.

Og i langt de fleste af Patienterstatningens sager er der tale om hændelige komplikationer eller lægelige fejl, der ikke kan kategoriseres som retsstridige krænkelser.

Pressehenvendelser

Telefon: 33 69 48 80 (man kan ikke sende sms til pressevagten).
Hverdage kl. 07:00-22:00
Weekender og helligdage kl. 08:00-16:00.

Hvad er en godtgørelse for tort?

For at der kan ydes en godtgørelse for tort, skal der være tale om en retsstridig krænkelse af en persons frihed, fred, ære og person.

I den konkrete sag har kvinden fået en godtgørelse for tort ud over en godtgørelse for svie og smerte og varigt mén.

 

Seneste nyt

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Felter med (*) skal udfyldes.