Ugeskrift for Læger

Operationskrævende komplikationer ved kolo- og sigmoideoskopi

07-05-2007

Sven Adamsen, Karin K.T. Mosbach, Palle B. Milliam, Ole Hart Hansen