Ugeskrift for Læger

Anæstesiskader anmeldt til Patienterstatningen i perioden 1996-2002, sekundærpublikation

11-09-2006

Lars Dahlgaard Hove, Henning Bay Nielsen, Jens Krogh Christoffersen