Sagsnummer 22-8514

Udvikling af diabetes type 1 var ikke en bivirkning til behandling med lægemidlet Isotretinoin

01-03-2024

En 16-årig dreng blev behandlet med Isotretinoin 40 mg dagligt mod svær akne fra 29. december 2021 til 28. juni 2022.

Den 26. maj 2022 blev drengen indlagt på sygehuset, hvor man konstaterede, at han havde udviklet diabetes type 1.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var årsagssammenhæng mellem behandling med Isotretinoin og diabetes type 1. Af produktresuméet til Isotretinoin er diabetes type 2 (med insulinresistens) anført som bivirkning. Det er diabetes type 1 derimod ikke. Patienterstatningen lagde desuden vægt på, at der ikke i øvrigt fandtes videnskabelige publikationer, der kunne støtte, at der var en medicinsk sammenhæng mellem behandlingen med Isotretinoin og udvikling af diabetes type 1.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 38, stk. 1, og § 44.

Sagen blev anket, og Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen og tilføjede, at beskrivelser i indlægssedler af bivirkninger ikke er fuldt udspecificeret, og at en indberetning om en formodet bivirkning ikke er ensbetydende med, at lægemidlet er årsag til den konstaterede diabetes type 1.

Afgørelsesdato: 17. april 2023.