Sagsnummer 22-4737

Udskydelse af operation på grund af kapacitetsmæssige problemer udgjorde ikke en skade. At det senere viste sig, at der var tale om en kræftsygdom, var udtryk for en bakspejlsbetragtning

01-03-2024

En kvinde søgte om erstatning for hendes ægtefælles dødsfald, fordi en operation, hvor man ville fjerne en knude i den ene knæhase, blev udskudt tre gange i perioden fra september til december 2021. Knuden viste sig at være en kræftknude, og manden døde af sin kræftsygdom 14. maj 2022.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen gennem hele forløbet havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard ud fra den viden, man havde på udredningstidspunktet.

Der var intet der tydede på, at der var tale om ondartet sygdom, hverken i blodprøver eller ved undersøgelse af selve knuden, som blev vurderet til at være en nerveskedeknude (schwannom). Der var heller ikke andre oplagte eller klassiske symptomer på ondartet sygdom som fx smerter i knoglerne, vægttab uden grund, træthed og infektioner.

Vurderingen af, om en behandling har været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, må alene baseres på forholdende og den viden, som det behandlende sygehus havde på behandlings- og undersøgelsestidspunktet. Det er derfor uden betydning, at man i forbindelse med efterfølgende undersøgelse af knuden kunne se, at der var tale om kræft.

Patienterstatningen lagde desuden vægt på, at det forhold, at operationen blev udskudt tre gange og diagnosticeringen derfor blev forsinket med tre måneder, skyldtes kapacitetsproblemer. Da ressourcemæssige begrænsninger ikke medfører erstatningsansvar efter KEL, var boet ikke berettiget til erstatning.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 24. juni 2023.