Sagsnummer 23-0671

Skade forvoldt af receptpligtig medicin, som ikke er ordineret til patienten, er ikke omfattet af loven

01-03-2024

En 25-årig mand søgte om erstatning, fordi han efter indtagelse af Penicillin natten mellem 26. og 27. februar 2022 fik en pludselig allergisk reaktion, som medførte udslæt og hævelse i halsregionen, hvorefter han blev indlagt og behandlet på sygehuset. I ansøgningen blev det anført, at det var lægemidlerne Benzylpenicillin og Phenoxymethylpenicillin, som havde forårsaget skaden.

Patienten oplyste, at det var hans praktiserende læge, som havde ordineret den medicinske behandling.

Patienterstatningen indhentede journalmateriale fra egen læge. Det fremgik ikke heraf, at der var ordineret behandling med Penicillin i februar 2022. Der blev desuden indhentet en samlet medicinliste fra Sundhedsdatastyrelsen for perioden 1. januar til 28. februar 2022. Det fremgik ikke heraf, at manden havde købt Penicillin i denne periode. Både Benzylpenicillin og Phenoxymethylpenicillin er receptpligtige lægemidler.

Patienterstatningen afviste herefter sagen efter KEL § 38, stk. 1, jf. KEL § 41.

For at være berettiget til erstatning for en lægemiddelskade er det en betingelse, at skaden er forvoldt af et receptpligtigt lægemiddel, som er ordineret til skadelidte. Da der ikke var ordineret behandling med Penicillin på recept af patientens praktiserende læge i februar 2022, kunne følgerne efter den allergiske reaktion ikke dækkes efter loven.

Afgørelsesdato: 17. maj 2023.