Sagsnummer 23-5427

En ansøgning om erstatning, der tilbagekaldes af patienten, afbryder ikke forældelsesfristen. Ny ansøgning mere end 3 år efter skaden var forældet

01-03-2024

En 65-årig mand søgte 4. november 2019 om erstatning for, at hans daværende praktiserende læge ved undersøgelse 20. september 2019 overså, at han havde en blodprop i det ene ben. Manden kontaktede Patienterstatningen senere samme dag og tilbagekaldte sin ansøgning, fordi han ikke ønskede et uvenskab med lægen og et lægeskift.

Den 5. november 2019 talte manden med en medarbejder i Patienterstatningen, som vejledte om, at Patienterstatningens sagsbehandling alene drejer sig om erstatning, og at lægen ikke får kritik i forbindelse med Patienterstatningens sagsbehandling.  Patienten ønskede fortsat at tilbagekalde sin ansøgning.

Den 4. maj 2023 sendte manden en ny ansøgning om erstatning for forløbet omkring den oversete blodprop i benet, da han havde fortrudt, at han havde afsluttet sagsbehandlingen af forløbet.

Patienterstatningen afviste sagen som forældet efter den 3-årige forældelsesfrist i KEL § 59, stk. 1.

Forældelsesfristen afbrydes normalt ved ansøgning om erstatning. Det gælder dog ikke, hvis ansøgningen tilbagekaldes, så sagen ikke behandles.

Patienterstatningen vurderede, at patienten i den konkrete sag fik kendskab til en eventuel skade umiddelbart kort tid efter undersøgelsen 20. september 2019. Den nye ansøgning om erstatningen blev indgivet mere end 3 år efter kendskabet til skaden og også mere end 3 år efter, at Patienterstatningen på patientens anmodning henlagde sagen. Erstatningskravet var derfor forældet. 

Afgørelsesdato: 30. august 2023.