Sagsnummer 21-4431

Dyb infektion efter indsættelse af kunstigt knæled var ikke sjælden, når der var tale om en patient med KOL, som dagligt anvendte inhalationssteroid, havde højt BMI (34,9) og alvorlig systemisk sygdom med funktionsnedsættelse (ASA 3)

01-03-2024

En 82-årig kvinde fik på grund af symptomgivende slidgigt indsat et kunstigt knæled (TKA). Cirka 2-3 uger efter blev kvinden re-opereret med indsættelse af ny plastindsats på grund af infektion med stafylokokker i knæet.

Patienterstatningen anerkendte skaden som en sjælden og alvorlig komplikation efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, og tilkendte 5 % i varigt mén for en ikke-velfungerende knæalloplastik.

Sagen blev anket.

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at skaden ikke var tilstrækkelig sjælden til, at den kunne give ret til erstatning. Patienten havde flere forudbestående forhold, der øgede risikoen for infektion efter det pågældende indgreb. Det drejede sig om KOL, højt BMI (34,9) og ASA 3 (alvorlig systemisk sygdom med funktionsnedsættelse), ligesom hun dagligt anvendte inhalationssteroid på operationstidspunktet.

Selvom den generelle risiko for infektion efter den pågældende operationstype er under to procent, var der konkrete forhold hos patienten, der gjorde, at infektion ikke i hendes tilfælde var sjælden i lovens forstand.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 23. maj 2023.