Sagsnummer 23-3386

Varigt mén for smitte med CPO-bakterier

12-06-2024

En 43-årig kvinde med lungekræft blev som følge af behandling med lægemidlet Dicillin smittet med såkaldte CPO-bakterier.

Producenten af lægemidlet Dicillin, Sandoz, havde oplyst, at en række batches var forurenet med multiresistente bakterier; såkaldte CPO-bakterier af typen Enterobacter hormaechei. 

Patienterstatningen vurderede, at smitten med CPO-bakterier gik ud over, hvad kvinden med rimelig burde tåle.

Patienterstatningen lagde blandt andet vægt på, at der er tale om en fejl ved lægemidlet.

Patienterstatningen vurderede videre, at kvinden var berettiget til godtgørelse for et varigt mén på 5 % for den psykiske belastning, der var forbundet med bevidstheden om, at hun var smittet med multiresistente CPO-bakterier.

CPO-bakterier er bakterier, som er modstandsdygtige over for de typer af antibiotika, der sædvanligvis bruges til behandling af infektioner. CPO-bakterier er dog ikke mere sygdomsfremkaldende eller smitsomme end andre bakterier. Oftest vil man således blot have bakterien i tarmen som en del af sin tarmflora. Smitte med CPO-bakterier medfører således som udgangspunkt ikke varige gener og ulemper i dagligdagen.

Kvinden havde ikke fysiske gener af smitten med CPO-bakterier.

Patienterstatningen vurderer imidlertid, at lægemiddelskaden for denne patient var særligt indgribende, da hun var behandlingskrævende lungekræftpatient og derfor var i øget risiko for at udvikle infektioner.

Patienterstatningen lagde også vægt på, at smitte med CPO-bakterier fordrer isolation ved hospitalsbesøg. Det ville i kvindens tilfælde betyde, at hun for fremtiden skulle isoleres ved undersøgelser og indlæggelser mv., og smitten med CPO-bakterier således ville besværliggøre hendes i forvejen mange behandlinger og hospitalsbesøg.

Afgørelsesdato: 4. december 2023.