Sagsnummer 23-1080

Faldulykke på et regionalt sundhedshus omfattet af dækningsområdet, jf. KEL § 21, stk. 2

12-06-2024

En 77-årig kvinde faldt og pådrog sig skader i skulder og bækken/hofte I forbindelse med blodprøvetagning på et regionalt sundhedshus.

Skade var opstået ved en ulykke, der ikke havde direkte forbindelse med behandlingen i sundhedshuset.

I sådanne tilfælde kan der kun ydes erstatning efter KEL § 21, stk. 2, hvis sundhedshuset er erstatningsansvarligt efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Efter KEL § 21, stk. 2, er skader, der opstår i forbindelse med ulykkestilfælde, kun omfattet af loven, hvis ulykken er sket på et sygehus og inden for sygehusets område.

Det pågældende regionale sundhedshus blev drevet af et regionshospital og var dermed en del sygehusvæsenet.

Det pågældende behandlingssted blev herefter betragtet som et sygehus. Ulykkestilfældet var derfor omfattet af lovens dækningsområde.

Afgørelsesdato: 5. december 2023.