Sagsnummer 21-6043

Erstatning for forsørgertab til børn ydet i 20 måneder, da patienten med høj grad af sandsynlighed ville være afgået ved døden inden for 20 måneder. Reduktion pga hypotetisk årsagskonkurrence

12-06-2024

Patienterstatningen anerkendte en 44-årig kvindes dødsfald på grund af blødning efter biopsi. 

Patienterstatningen vurderede, at patienten med høj grad af sandsynlighed ville være afgået ved døden inden for 20 måneder, hvis behandlingsskaden ikke var sket. Erstatningen for forsørgertab til efterlevende ægtefælle blev derfor reduceret med 2/3 ud over den lovpligtige aldersreduktion.

Erstatningen for forsørgertab til to mindreårige børn blev ligeledes reduceret på grund af hypotetisk årsagskonkurrence.

Denne reduktion blev dog foretaget på en anden måde end ved forsørgertabserstatningen til efterlevende ægtefælle.

Erstatning for tab af forsørger til efterlevende børn fastsættes efter EAL § 14 til et beløb, der svarer til summen af de bidrag til barnets underhold, som afdøde på skadestidspunktet kunne være pålagt efter lov om børns forsørgelse, hvis afdøde havde været bidragspligtig.

Forsørgertabserstatningen til børnene blev ydet som summen af bidrag til børnenes underhold i 20 måneder.

Patienterstatningen vurderede, at denne reduktion var bedst stemmende med dommene trykt i Ugeskrift for Retsvæsen U 1980.792 V og U 2001.1581 V.

Afgørelsesdato: 20. februar 2024.