Sagsnummer 23-3574

Brud på tavshedspligt

28-08-2023

En 52-årig kvinde søgte erstatning, da hun mente, at der var sket et brud på tavshedspligten under en indlæggelse. Kvinden mente, at hun havde fået fysiske og psykiske gener af, at hendes pårørende fandt ud af, at hun var indlagt.

Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke blev påført en personskade som følge af, at oplysninger om at patienten var indlagt eventuelt blev videregivet til andre end egen læge.

Patienterstatningen lagde vægt på, at eventuel videregivelse af oplysninger, og dermed brud på tavshedspligten, ikke er en personskade og derfor ikke er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, idet loven kun dækker personskade.

Patienterstatningen lagde videre vægt på, at den mulige manglende beskyttelse af patientens personfølsomme oplysninger ikke foregik i forbindelse med behandling, undersøgelse eller lignende, og derfor ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Derfor kan Patienterstatningen heller ikke tage stilling til de eventuelle fysiske eller psykiske følger, som fulgte efter hændelsen.

Patienterstatningen oplyste yderligere patienten om, at klager over brud på tavshedspligten skal rettes til Styrelsen for Patientklager.

Afgørelse: 21. marts 2023.

Hvis du ønsker at klage over en sundhedsperson eller over det sted, du blev behandlet, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Klag til Styrelsen for Patientklager