Sagsnummer 20-10830

Rask forsøgsperson i lægemiddelforsøg på hospital besvimede og pådrog sig ved faldet skader ved fortænder og kæbe

03-04-2023

En 21-årig kvinde deltog som rask forsøgsperson i et lægemiddelforsøg på hospital. Kort efter indsprøjtning af lægemidlet besvimede hun og pådrog sig ved faldet skader ved fortænder og kæbe.

Patienterstatningen anerkendte skaden som en lægemiddelskade efter KEL § 38, stk. 2 og § 43.

Patienterstatningen lagde vægt på, at der var tæt tidsmæssig sammenhæng mellem det sundhedsvidenskabelige forsøg og skadens indtræden, samt at lægemidlet var blodkarudvidende og dermed medførte stor risiko for svimmelhed/besvimelse.

Ved erstatningsudmålingen blev der ikke foretaget fradrag af egetbidraget, jf. KEL § 46, stk. 4.

Afgørelsesdato: 18. oktober 2022