Sagsnummer 22-4633

Forebyggende operation på grund af øget risiko for at udvikle brystkræft på grund af genet BRCA1

03-04-2023

En 39-årig kvinde fik foretaget forebyggende fjernelse af begge bryster med rekonstruktion med implantater, da hun havde øget risiko for at udvikle brystkræft på grund af genet BRCA1.

Der opstod vævsdød i området omkring brystvorterne og senere infektion, hvorfor hun måtte re-opereres flere gange. Kvindens sygeforløb blev derfor forlænget. Patienterstatningen vurderede, at det kosmetiske resultat efter indgrebene ikke afveg fra det forventelige efter ukompliceret behandling. Resultaterne (herunder det kosmetiske) efter primære rekonstruktioner er meget uforudsigelige, og afhænger i overvejende grad af faktorer hos den enkelte patient.

Patienterstatningen vurderede, at indikation for operationen forebyggende fjernelse af begge bryster var i overensstemmelse med den behandling, som en erfaren specialist ville have foretaget, idet kvinden genetisk havde markant øget risiko for at udvikle brystkræft, hvilket operationen ville mindske.

Patienterstatningen vurderede videre, at vævsdøden og infektion med behov for flere operationer var hændelige komplikationer.

Patienterstatningen vurderede endelig, at komplikationerne ikke var tilstrækkeligt sjældne og alvorlige til anerkendelse.

Patienterstatningen lagde vægt på, at kvinden blev opereret med henblik på at mindske risikoen for at udvikle brystkræft. Patienterstatningen lagde også vægt på, at der var tale om et større operativt indgreb.

Henset hertil var det Patienterstatningens vurdering, at komplikationerne medførende et forlænget sygeforløb, men ingen varige følger, ikke var tilstrækkelig alvorlige. Betingelserne for erstatning var derfor ikke opfyldt.

Afgørelsesdato: 7. oktober 2022