Sagsnummer 19-4229

Regreskrav over for sundhedsperson, der ikke havde tegnet lovpligtig forsikring

21-04-2022

En 50-årig mand fik anerkendt, at han var blevet påført skade i forbindelse med en operation foretaget på en speciallægeklinik. Han blev tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte.

Indehaveren af klinikken havde ikke tegnet den lovpligtige forsikring efter klage- og erstatningsloven, jf. KEL § 30, stk. 1, jf. § 29, stk. 1, nr. 7. Det betød, at regionen hæftede for erstatningskravet, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 488 af 3. maj 2018 om forsikringspligtens gennemførelse.

Erstatningen blev derfor udbetalt af regionen, som derefter rejste et regreskrav over for klinikken.

Afgørelsesdato: 22. april 2020