Sagsnummer 18-8944

Værdien af mistet efterlønspræmie tillagt årslønnen ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab

09-09-2021

En 61-årig kvinde havde fået anerkendt en behandlingsskade. Hun oplyste, at hun som følge af skaden havde måttet stoppe med at arbejde tidligere end ellers planlagt. Hun indsendte dokumentation for, at hun ville have fået udbetalt en skattefri efterlønspræmie, hvis hun var fortsat med at arbejde.

Patienterstatningen mente, det var tilstrækkeligt sandsynligt, at det var behandlingsskadens følger, der var årsagen til, at kvinden havde måttet stoppe med arbejde, og at hun derved var gået glip af den skattefri efterlønspræmie.

I praksis erstattes den skattefri efterlønspræmie som en del af erstatningen for erhvervsevnetab, idet værdien af præmien medregnes i årslønnen, jf. U 2013.3120/2H. Hvis man arbejder på fuld tid (481 timer i kvartalet), optjener man fire præmieportioner om året. Hvis man arbejder på nedsat tid, optjener man en præmieportion for hver gang, man har arbejdet 481 timer.

Før skaden arbejdede kvinden 30 timer om ugen, og hun ville være fortsat med at arbejde 30 timer om ugen, hvis behandlingsskaden ikke var sket. Patienterstatningen beregnede, at dette indebar, at hun optjente tre præmieportioner om året. Ved fastsættelsen af årslønnen blev der derfor tillagt et beløb svarende til tre præmieportioner.

Som afgørelsen viser, følger Patienterstatningen den praksis, der gælder på arbejdsskadeområdet, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 2-20.

Afgørelsesdato: 26. februar 2021