Sagsnummer 12-7137

Blodpropper var ikke med overvejende sandsynlighed opstået som følge af kiropraktorbehandling

09-09-2021

En 45-årig mand med en mangeårig ryglidelse (Morbus Bechterew) var blevet behandlet for hold i nakken hos en kiropraktor. Fire dage efter den sidste behandling blev han indlagt med lammelse i venstre side af kroppen. Undersøgelser viste flere blodpropper udgået fra en rift i et halskar (halskar dissektion) i halsrygsøjlen samt en blødning i hjernen.

Patienterstatningen vurderede, at blodpropperne og blødningen ikke med overvejende sandsynlighed var opstået som følge af behandlingen, bl.a. fordi der var foretaget manipulation af brystrygsøjlen og ikke i området omkring halskar dissektionen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, som vurderede, at halskar dissektionen med overvejende sandsynlighed ikke var opstået eller forværret i forbindelse med kiropraktorbehandlingen.

Til brug for retssagen blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, hvor flertallet (tre af fem medlemmer) mente, det var overvejende sandsynligt, at kiropraktorbehandlingen havde været medvirkende årsag til halskar dissektionen, idet der ved en i forvejen stiv rygsøjle som følge af Morbus Bechterew kan ske påvirkning af en halshvirvel (C6) ved manipulation af en brysthvirvel (Th1). To medlemmer mente ikke, det var overvejende sandsynligt, at kiropraktorbehandlingen havde været medvirkende årsag til halskar dissektionen.

På baggrund af udtalelsen traf ankenævnet en ny afgørelse og afviste at genoptage sagen. Der blev bl.a. lagt vægt på, at det ikke fremgik af udtalelsen, om skaden helt eller delvist kunne være undgået, hvis kiropraktorbehandlingen ikke var foretaget.

Der blev senere indhentet en speciallægeerklæring til belysning af mandens ryglidelse, herunder om der var særlig stivhed i det afsnit af rygsøjlen, der var blevet manipuleret. Da dette ikke var tilfældet, afviste ankenævnet fortsat at genoptage sagen.

Byretten lagde til grund, at der ikke var foretaget direkte manipulation i det område, hvor der efterfølgende blev konstateret en halskar dissektion. Endvidere støttede speciallægeerklæringen ikke, at mandens rygsøjle var mere stiv end hos andre personer som følge af hans Morbus Bechterew, hvilket var forudsat af Retslægerådets flertal. Det var derfor ikke godtgjort, at manden var blevet påført skade ved kiropraktorbehandlingen (dom af 19. marts 2021 fra Retten i Roskilde, sag nr. BS-482/2015).

Afgørelsesdato: 30. august 2013