Sagsnummer 20-5612

Godtgørelse til forældre efter barns død

07-06-2021
En kvinde var gravid med tvillinger og fik foretaget akut kejsersnit i 27. uge, fordi vandet var gået. Der var et par uger forinden givet lungemodnende medicin. Man forløste først en pige og derefter en dreng.

Drengen vejede godt 1.000 g og var 35 cm lang. Han havde normal pH-værdi i navlesnoren og normal APGAR-score. Han blev overflyttet til neonatalafdelingen, hvor han fik ilt og medicin til at stimulere vejrtrækningen og modne lungerne. Hans tilstand blev beskrevet som stabil.

Tre dage efter fødslen observerede man et sår på drengens ene ankel, som man rensede og forbandt. Et par dage senere var modsatte underben rødt og hævet, og der var løbet væske ind i huden fra et kateter. Man rensede området og hævede benet. Den følgende dag var drengens tilstand ustabil, og hans puls var meget høj. Han virkede smerteplaget, og man gav derfor smertestillende.

I løbet af den følgende dag blev drengen tiltagende urolig, og på mistanke om infektion iværksatte man antibiotisk behandling. Senere faldt hans puls, og man konstaterede et lavt niveau af blodplader, så man gav transfusion af blodplader og blod.De følgende dage blev drengens tilstand tiltagende forværret, og en skanning viste blødninger i hjernen. Man vurderede, at hans chancer for at overleve uden større mén var meget små, og indstillede derfor behandlingen. Drengen afgik ved døden 10 dage gammel.

Patienterstatningen vurderede, at man burde have iværksat antibiotisk behandling tidligere i forløbet. Derved ville man med overvejende sandsynlighed have undgået, at infektionen havde udviklet sig så alvorligt, at drengen afgik ved døden. Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

 
Patienterstatningen tilkendte forældrene godtgørelse efter KEL § 24 a på 177.000 kr. (2020-takst), som blev udbetalt med halvdelen til dem hver.
 
Godtgørelsen efter KEL § 24 a gives til forældre, der mister et barn under 18 år. Bestemmelsen blev indført i klage- og erstatningsloven pr. 17. marts 2017 og gælder for skader forårsaget fra og med denne dato. Godtgørelsen gives til den af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet. Hvis forældrene har delt forældremyndighed, udbetales godtgørelsen med halvdelen til dem hver.
 
Sammen med godtgørelsen efter KEL § 24 a kan der også gives erstatning for begravelsesomkostninger.

Afgørelsesdato: 26. januar 2021