Sagsnummer 21-4279

Kommunal familiebehandling ikke omfattet af lovens dækningsområde

14-12-2021
En kvinde havde søgt om erstatning, fordi hendes familie var blevet splittet efter en kommunal familiebehandling. Dette havde medført, at hun havde udviklet angst og stress.

Det fremgik af oplysningerne, at der ikke var foretaget undersøgelser, behandling eller lignende af eller på vegne af autoriserede sundhedspersoner i forbindelse med familiebehandlingen. Derimod havde der bl.a. været tilknyttet pædagoger og socialrådgivere til forløbet.

Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at der ikke var tale om sundhedsbehandling omfattet af lovens dækningsområde. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19.

Afgørelsesdato: 10. juni 2021