Sagsnummer 18-3019

Modregning af for meget udbetalt erstatning på grund af manglende oplysninger fra patienten

07-09-2020

En 58-årig kvinde fik i januar 2019 anerkendt, at hun var blevet påført en dropfod i forbindelse med en stivgørende rygoperation i september 2017. Sammen med anerkendelsen blev kvinden tilkendt godtgørelse for svie og smerte frem til 1. september 2018, hvor hun ifølge anmeldelsen genoptog arbejdet. Der blev foretaget fradrag for en forventet sygeperiode på ca. tre måneder.

Patienterstatningen blev efterfølgende opmærksom på, at kvindens oprindelige rygsygdom var anerkendt som en arbejdsskade (erhvervssygdom) i 2009. Dette havde hun ikke oplyst i sin anmeldelse. Derudover havde kvinden allerede to måneder før anmeldelsen bedt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage arbejdsskadesagen, blandt andet med henvisning til, at hun havde fået en dropfod efter operationen i september 2017.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptog arbejdsskadesagen i 16. august 2018 og forhøjede ménet som følge af dropfoden. En afgørelse om varigt mén stopper retten til godtgørelse for svie og smerte. Kvinden skulle derfor kun have haft godtgørelse for svie og smerte frem til 16. august 2018.

Da godtgørelsen for svie og smerte var udbetalt efter ændringen af klage- og erstatningsloven pr. 1. juli 2018, var den som udgangspunkt fredet.

Det følger af KEL § 33 a, stk. 2, at der kan kræves tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning, hvis patienten mod bedre vidende har undladt at afgive oplysninger eller har afgivet urigtige oplysninger, og dette har medført en anden afgørelse end den, der ville være blevet truffet, hvis de rigtige oplysninger havde foreligget. Ifølge forarbejderne til lovændringen gælder der samme betingelser for modregning af for meget udbetalt erstatning – også for erstatningsbeløb, der allerede er udbetalt og dermed som udgangspunkt er fredet.

Patienterstatningen vurderede, at det for meget udbetalte i godtgørelse for svie og smerte kunne modregnes i en senere opgjort erstatning, også selvom godtgørelsen allerede var blevet udbetalt.

Der blev lagt vægt på, at kvinden i sin anmeldelsen ikke havde oplyst, at hendes oprindelige rygsygdom var anmeldt som arbejdsskade, selvom anmeldelsen indeholder et særskilt punkt om arbejdsskader.

Der blev også lagt vægt på, at kvinden, allerede inden hun anmeldte skaden til Patienterstatningen, havde bedt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage arbejdsskadesagen, blandt andet fordi hun havde fået en dropfod i forbindelse med operationen i september 2017.

For en lignende sag se 16-10199.

Afgørelsesdato: 12. december 2019